16. mars 2017

Oppdatering

Her er hovedsaklig bergarter og mineral fra Dalsdalens løsmasser ved Soleibotn i 2016, mens det siste bergartbildet er fra Kilen-siden av dalen. I det aller siste bildet ses Kilen i Dalsdalen i 2016, sett fra Soleibotn.

K.

 D
3

4
 D
3


 D
3


 D
e


 D
4


 D
e
 D
e
D
d

dd
d

K
K

Ingen kommentarer:

Unike besøk fra april 2009 til nå:

AmazingCounters.com